Auditio - strona główna

Idź do spisu treści

Menu główne

Usługi

Przedmiotem działalności Spółki są usługi audytorsko-consultingowe, w szczególności :

• Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• Badanie pakietów konsolidacyjnych
audyt zewnętrzny
projektów finansowanych ze środków unijnych,
• badanie sprawozdań założycieli spółek akcyjnych,
• badanie planów przekształcenia , zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych,
• badanie planów połączenia i podziału spółek kapitałowych, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych,
• doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i zarządczej (rachunek kosztów, controlling),
• doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości,
• sporządzanie niezależnych opinii – ocena systemu księgowo-finansowego, ocena systemu kontroli wewnętrznej, ocena prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz wartości firmy,
• inne usługi poświadczające,
• działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego