Auditio - strona główna

Idź do spisu treści

Menu główne

O firmie

AUDITIO

Auditio sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (podmiotem audytorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym), o polskim rodowodzie.
Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w 2000 r pod numerem 2187.
Spółka została powołana przez Partnera Bogusławę Kielan-Kuźnicką posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta
(nr ewidencyjny 1624) oraz wieloletnie i bogate doświadczenie w zarzadzaniu dużymi spółkami prawa handlowego ( w tym Próchnik SA, pierwsza z pięciu spółek giełdowych w Polsce, akcje której wprowadzała na Giełdę Papierów Wartościowych, Łódzki Zakład Energetyczny) oraz w kierowaniu firmą audytorską.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego