Auditio - strona główna

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

Badanie sprawozdań finansowych

Auditio Sp. z o.o. wyrażając wolę nawiązania współpracy, przedkłada propozycję współpracy w zakresie badania sprawozdania finansowego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Stosowana metodologia badania umożliwia nam ograniczenie do minimum czasochłonności wykonania pełnego zakresu procedur badawczych na korzyść analizy ryzyk i zagrożeń związanych z Państwa działalnością oraz raportu z badania.

Pracujemy w oparciu o ustawę o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, krajowe standardy rewizji finansowej oraz Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

Usługi wykonuje zespół pod nadzorem biegłych rewidentów z zachowaniem naszych wewnętrznych procedur kontrolnych.

Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zakresie wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz pozostałych usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zapewniamy przeprowadzenie badania w terminie oczekiwanym przez Państwo, nie dłuższym niż 2-3 tygodnie od przedłożenia do badania wstępnej wersji sprawozdania finansowego oraz wydanie opinii nie później niż 5 dni od otrzymania ostatecznej wersji sprawozdania.

Proponujemy rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego w roku obrotowym, którego badanie dotyczy, co umożliwi nam zweryfikowanie zastosowanych zasad rachunkowości i rozwiązań podatkowych oraz skorygowanie ewentualnych nieprawidłowości przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego