Auditio - strona główna

Idź do spisu treści

Menu główne

FIRMA

Auditio sp z o.o.
94-125 Łódź
ul Kolarska 141

NIP 727-24-49-657
REGON 471657956

Email- biuro@auditio.pl
www.auditio.pl
tel. 42 6899375
tel/fax. 42 6404137

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000197123.
Wartość kapitału zakładowego 50000 zł

Nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – 2187

Zarząd
Bogusława Kielan-Kuźnicka – Prezes Zarządu
Alfreda Kuźnicka – Członek Zarządu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego